Techniek volgt het volq

Techniek volgt het volq

Wij vinden dat de energietransitie mensenwerk is. Immers het volq maakt de stad.

De omgevingswet krijgt pas inhoud als mensen met elkaar een omgevingsvisie opstellen. Een nieuwe woonwijk is geen verzameling huizen, maar een plek waar kinderen worden geboren en opgroeien, waar mensen lief en leed delen. Een ziekenhuis is geen stapel stenen…

Met de energietransitie is het niet anders! De vraag welke technieken we inzetten is belangrijk, maar net als bij de omgevingswet of bij gebiedsontwikkeling, maakt het volq de energietransitie. Er is bijna geen vraagstuk dat zoveel impact heeft op het dagelijks leven als energie. Gaan we minder op vakantie om de co2 uitstoot te verminderen? Offeren we in ons mooi landelijk gebied landbouwgrond op voor een zonnepark? Willen we uitkijken op een windmolenpark? Hoe reageren we op een accijnsverhoging op fossiele brandstoffen?

De mens beantwoordt deze vragen. De techniek maakt mogelijk.Techniek volgt het volq!

Wij weten als geen ander energie onder het volq te krijgen. We helpen de 5b's (bewoners, bedrijven, beambten, bestuurders en bollebozen) bij het opstellen van omgevingsvisies. We sleutelen en schaven aan gebiedsontwikkeling en we weten op buurt- en wijkniveau afspraken te maken over energie besparen en opwekken. We ademen participatie.

Volgens ons is dit de beste manier om de energietransitie, door het leggen van verbindingen, gedragen door bewoners en bedrijven, zichtbaar en uitvoerbaar te krijgen binnen gemeenten . Nieuwsgierig naar onze aanpak?

Bel of mail naar voor een afspraak

Visie

De wereld verandert in sneltreinvaart. De toekomst is al begonnen. Wij geloven dat overheidsorganisaties in Nederland een cruciale rol (kunnen) spelen in die constante, veranderende samenleving. Ze kan innovatie aanjagen, partijen verbinden en de hoeder zijn van het algemeen belang. Dat vraagt om een overheid die in staat is mee te bewegen met dat wat vandaag gebeurt en morgen weer alles anders maakt. Om een overheid die in staat is iedere keer weer de juiste en gewenste rol aan te nemen. Van klantvriendelijke dienstverlener tot strenge handhaver. Van aanjagen tot soms rustig afwachten. Zo’n overheid zorgt voor een land waarin het voor zoveel mogelijk mensen zo prettig mogelijk leven is. Daarom werken we iedere dag met liefde en passie voor die overheid. Omdat we stiekem de wereld een beetje beter willen maken.

Projecten

Wij werken met liefde en passie voor de overheid

Wat doen we dan precies

MJCO adviseert en begeleidt overheidsorganisaties over en naar morgen

Team

Ontmoet de mensen die het verschil maken als het gaat om (burger)participatie.

Neem contact op

Adres
Julianalaan 27 Bergschenhoek, NL
E-mail: info@mjco.nl Telefoon: 06 383 23 922