De energietransitie is van het volq. We gaan immers van een centraal geleide energiemarkt naar een decentrale markt. Van consument naar producent.

De transitie nodigt uit tot actie. Bewoners starten hun eigen energiecoöperatie, sportverenigingen zien kansen voor opwek op hun sportvelden of kantinedaken. Verenigingen van eigenaren werken met elkaar samen op het gebied van inkoop van energie(besparing).

Volq ondersteunt deze maatschappelijke initiatiefnemers. We vertalen het verhaal van de bewoner, de coöperatie of de vereniging naar het bestuurlijke volq en andersom. We kennen het klappen van de ambtelijke en bestuurlijke zweep. En we kennen de valkuilen van een bewonersinitiatief. We coachen de initiatiefnemers op het gebied van projectmanagement, financiën en omgaan met (complexe) bestuurlijke systemen.

Resultaat: Initiatieven die tot wasdom komen. Die zich van idee naar uitvoer ontwikkelen. Een verbonden samenleving. Initiatiefnemers die zich gehoord voelen en een gemeente die gezien wordt.