Een regionale energiestrategie (RES)

Een Regionale Energie Strategie (RES) komt tot stand door een samenwerking van bestuurslagen op rijks- provinciaal en gemeentelijke niveau.  Noem het een bestuurlijke tussenlaag zonder dagelijks bestuur. Een ronduit uitdagende samenwerkingsvorm.

Volq snapt bestuurlijke complexiteit. Immers besturen is mensenwerk. En wij kennen het bestuurlijk volq als geen ander. Het zijn de mensen waarmee we iedere dag werken! We adviseren en coachen een college of wethouder in de complexe, politieke wereld van de RES.

Of we vormen met gemeenten, provincie en stakeholders een Regionale Energiestrategie, omdat we weten hoe dat moet!

Hoe dan ook: we nemen de kennis van warmtevisies en wijkactieplannen mee. Want het volq maakt tenslotte de energietransitie.

Resultaat: We zorgen dat een gemeente een stevige positie verkrijgt binnen de regio. Vormen we, als onafhankelijk partij, een RES dan werken we aan een door alle gemeenten gedragen regionale strategie die op wijkniveau uitvoerbaar is.