Een zichtbare energietransitie in wijk of buurt

Het wijkuitvoeringsplan beschrijft voor een wijk of buurt wat de alternatieve warmteoplossing(en) wordt of worden en hoe de wijk of buurt aangepakt wordt. In 2021 moet het wijkuitvoeringsplan klaar zijn voor de wijken die voor 2030 op de planning staan.

Hier staat Volq haar mannetje! We leggen de verbinding tussen bestuurlijke opgaven, de warmtetransitievisie en de uitvoering. Dit doen we door het bij elkaar brengen, als onafhankelijk procesbegeleider, van alle belanghebbende partijen. We gaan letterlijk met elkaar aan de slag met maar één doel voor ogen: een gerealiseerde energietransitie in een buurt of wijk.

We nemen niet alleen onszelf mee, maar een batterij aan kennis. Want een energietransitie brengt kansen met zich mee. Zijn er bewoners met een uitkering die we aan het werk kunnen helpen? Kunnen we met een sluitende businesscase de kosten voor bewoners financieren? Kunnen we de duurzaamheidsopgave koppelen aan gebiedsontwikkeling?

Resultaat: Geen papieren tijger, maar als het even kan smart geformuleerde, uitvoerbare acties waarbij duidelijk is wie wat doet. We willen een zichtbaar resultaat. Niet voor niets is één van onze kernwaarden: impact.