Een warm gevoel bij verandering

In een warmtetransitievisie geeft de gemeente aan wanneer welke wijk van het aardgas af gaat en wat mogelijke oplossingen zijn. De warmtetransitievisie moet in 2021 definitief klaar zijn en elke vijf jaar worden herzien.

Als Volq, de onafhankelijk procesbegeleider, verbinden we woningcorporaties, gemeente, netbeheerders, installateurs en bewonersgroepen met elkaar. We komen tot een gezamenlijke visie per wijk. Ons sterkste punt? Omdat we weten wat er nodig is in een wijk of buurt om tot uitvoer te komen, nemen we die uitgangspunten mee in onze visie-aanpak. Zo verbinden we bottom-up met top-down. Altijd met het uitgangspunt dat de visie in de praktijk aantoonbaar impact heeft.

Resultaat: Een warmtevisie waarvoor de handjes op elkaar gaan. Geen lijvig document, maar een aansprekende vorm die niet alleen voor de deelnemers, maar ook later voor bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties duidelijkheid verschaft ,enthousiasmeert en tot actie uitnodigt.