Een governance model voor de energietransitie

Dit uitdagende programma is bedoeld voor raad- en collegeleden, cooperatie-, waterschap en provinciebestuurders en hun adviseurs. Met elkaar bepalen we wat de lange termijnvisie is van het bestuur op de energietransitie.

Dit gaat niet over techniek, mega joules of kilowatturen! We gaan op zoek naar antwoorden op vragen als:

  • Welke rol speelt het bestuur (college en raad) in de transitie?
  • Laten we de markt haar gang gaan of geven we onze bewoners alle ruimte? Of pakken we zelf de regie?
  • Welke consequenties hangen samen met onze keuzes?

Resultaat: Ons model verschaft helderheid voor besluitvormers en biedt een basis voor beleidsmakers. Het geeft kaders aan de afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling en Vergunningen. Daarnaast levert het een communicatiemodel op voor de afdeling communicatie. Meer rust en duidelijkheid in de besluit- en beleidsvorming en een communicatieaanpak waar lijn in zit.