Klimaatwet

Zeven politieke partijen hebben de Klimaatwet gepresenteerd. De Tweede Kamer legt daarmee vast dat Nederland in 2050 nagenoeg klimaatneutraal moet zijn. Alle elektriciteit moet dan duurzaam worden opgewekt. Maar hoe en in welk tempo dat doel bereikt moet worden, is niet vastgelegd. De Klimaatwet legt maar één klimaatdoel vast: in 2050 moet de uitstoot van CO2 met […]

Meer lezen